04.05.2019
Kategorie: General
Zaslal: admin640629
30.09.2018
Kategorie: General
Zaslal: admin640629
známý lom a průzkum nové lokality
27.09.2018
Kategorie: General
Zaslal: admin640629
...spojený s rescue seminářem

Celý archiv


OWD - základní kurz

OPEN WATER DIVER

Tento kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se chtějí potápět bez dohledu instruktora. Na kurzu je maximálně 8 účastníků, protože preferujeme na úplném začátku individuální přístup. Teorie se vyučují ve dnech a hodinách dle přání skupiny, většinou odpoledne nebo večer. Bazénové lekce provádíme v plaveckém bazénu v Litvínově vždy v sobotu v dopoledních hodinách.. Závěr kurzu na „otevřené vodě“, který trvá dva dny, je možno dokončit buď na lokalitách v ČR, SRN, kde je veškeré zázemí, nebo u moře.

Samotný kurz se  skládá ze tří hlavních částí :

1) Teorie

Seznamuje s principy a základními informacemi, které musí znát všichni potápěči, kteří se chtějí bezpečně potápět. Je rozdělena na pět částí, se kterými se budete seznamovat na jednotlivých lekcích v našem potápěčském centru. Každý modul trvá cca 2 - 3 hodiny, je doprovázen videoprojekcí k dané tematice a je zakončen drobným kvizem, který slouží jako potvrzení, zda jste správně pochopili základní informace, které z dané látky potřebujete.

2) Praktická cvičení v kontrolovaných podmínkách(bazén)

Přichází první ponory v bazénu, při kterých budete uplatňovat své čerstvě nabyté teoretické znalosti a zároveň si procvičíte potápěčské techniky a dovednosti. Tato cvičení se odehrávají pod přímým dohledem instruktora, při větším počtu lidí i s pomocí Divemastera (profesionálně vyškoleného asistenta instruktora). V bazénu absolvujete pět modulů, kde hlavním kritériem pro úspěšné zvládnutí je správné a bezpečné provedení požadovaných cviků.

3) Praktická cvičení v otevřené vodě

Ponory ve volné vodě zakončují základní výcvik potápěče. Umožňují aplikovat a prohloubit si získané vědomosti a dovednosti ve skutečném potápěčském prostředí pod dohledem instruktora. Po úspěšném absolvování pěti modulů na otevřené vodě výcvik končí a z Vás se stávají samostatní potápěči.

Po absolvování kurzu obdržíte potápěčskou kvalifikaci OWD se kterou se můžete potápět do maximální hloubky 18 metrů.


AOWD - pokračovací kurz

ADVANCED OPEN WATER DIVER

Tento kurz volně navazuje na kurz OWD.

Naučili jste se potápět a nyní se již bez větších problémů potápíte do hloubky 18 metrů, která je pro absolventy OWD maximální. Většina zajímavých živočichů a rostlin se v této hloubce vyskytuje, ale jsou aktivity, které Vás mohou nutit podívat se hlouběji. Například zjistíte, že potápěčská základna v Chorvatsku organizuje ponory k vraku lodi Baron Gautch z roku 1914, který je krásně zachovalý - jenže loď leží v hloubce 35 metrů ! Či budete chtít zažít neopakovatelné zážitky a chvíle vzrušení při nočním potápění, kdy je možno spatřit živočichy, kteří přes den odpočívají ve svých úkrytech a teprve večer se vydávají za potravou !

Chcete-li si rozšířit znalosti spojené s potápěním do větších hloubek, krásami a nástrahami nočních ponorů, poznat důležitost ovládání kompasu a potápění v proudech pak tato kvalifikace Vám to umožní.

Kurz se skládá z teorie a pěti ponorů na otevřené vodě. Dva ponory jsou povinné ( hloubkový a navigační) a tři jsou volitelné ze široké škály ostatních ponorů (noční, nalézání + vyzdvihování předmětů, víceúrovňové potápění, proudové potápění, podvodní přírodovědec, atd.) Všech pět ponorů by jste měli absolvovat během dvou dnů, ale není to podmínkou. Výcvik provádíme buď v České republice nebo v SRN, případně při potápěčských zájezdech u moře.

Po skončení tohoto kurzu Vám bude vydána certifikace, která Vám umožní potápět se v noci a na maximální rekreační hloubkové hranici, která je 40 metrů. Také si budete daleko jistější při spolupráci se svým partnerem, který Vás doprovází při ponoru, neboť tento kurz se také zaměřuje na rozšíření Vaší spolupráce a komunikace.

Rescue – záchranář

RESCUE DIVER

Tento kurz je určen pro potápěče s dosaženou úrovní výcviku AOWD, nebo ekvivalentu v jiném výukovém systému. Cílem výcviku je, aby jste byli schopni reagovat v případě ohrožení svojí osoby nebo při pomoci jiným potápěčům. Výuka je zaměřena na rozpoznání stresů, ať již fyzických nebo psychických, podrobnější popisy správné konfigurace vlastní výstroje až po výcvik samostatné záchrany, jak pod vodou, tak na hladině.

1. Kurz první pomoci

EMERGENCY FIRST RESPONSE

Je základní tréninkový kurz pro případy první pomoci. Studenti se naučí priority péče a pomoci včetně nejdůležitější z dovedností - umělého dýchání a masáže srdce - CPR. Naučí se jak pečovat o postiženého od počátku poskytování pomoci až po předání lékařskému personálu a to nejen v nouzových situacích při potápění,ale i v běžném životě. Tento kurz není kurzem potápěčským, je pouze doplňkem ve vzdělávacím řetězci PADI kurzů pokračujícího vzdělávání.

Všechny části kurzů Emergency First Response jsou pro potřeby první pomoci celosvětově uznávány a nejsou určeny výhradně potápěčům, ale všem, kteří chtějí aktivně a účinně poskytovat první pomoc.

2. Samotný Rescue kurz

Je důležitým a rozhodujícím krokem v rozvoji znalostí a dovedností potápěče sahajících za rekreační úroveň. Budete se mentálně a fyzicky připravovat zvládnout nouzové situace vznikající při potápění. Nejde jen o záchranu v případě nastalé nouze, ale zejména o zvládnutí znalostí a dovedností, které pomáhají všem drobnějším i velkým nouzovým situacím předcházet. Kurz obsahuje teoretickou přípravu a procvičení dovedností ve volné vodě. Je rovněž důležitým předpokladem pro profesionální PADI výcvik.

5 teoretických modulů

5 praktických modulů na bazénu a otevřené vodě

Teorie je doprovázena videoprojekcí, praktický výcvik je prováděn na bazénu s následným ukončením na otevřené vodě. Výcvik provádíme buď v České republice nebo v SRN, případně při potápěčských zájezdech u moře.DIVEMASTER

Kurz Divemaster zahrnuje výcvik na profesionální úrovni, řešení problémů, zvládnutí a prevence nehody, asistování při výcviku potápěčů, dohlížení na potápěčské aktivity certifikovaných potápěčů. Divemaster je první profesionální úrovní v systému PADI. V průběhu kurzu Divemaster získáte dovednosti a znalosti pro potápění na profesionální úrovni. Získáním kvalifikace Divemaster dáváte najevo, že jste vynikajícím potápěčem a zároveň schopným vůdcem připraveným stát se v případě zájmu instruktorem.

Je kurs obsahující velké množství znalostí a dovedností potřebných při výcviku nových potápěčů nebo při následném vzdělávání potápěčů již kvalifikovaných a zejména zaměřený na doprovázení kvalifikovaných potápěčů při ponorech na různých lokalitách. Uchazeč formuje svůj přístup a dobrý úsudek pro dohled nad studenty v kursu, doprovázení skupin potápěčů při ponorech, poskytování servisu nebo řízení potápěčské základny. Zdokonalování přístupu zahrnuje profesionální chování, úlohu vzoru, osobní zdraví a následování bezpečných zásad. Úsudek využívá zkušenosti, teoretické znalosti, dedukci a intuici při řešení nepředvídatelných situací. Divemaster kurs je prvním krokem pro budoucí kariéru potápěče profesionála.

1. profesionální licence

Tohoto kurzu se mohou zúčastnit pouze absolventi Rescue kurzu, či jeho ekvivalentu v jiném výukovém systému.

Tento kurz je pro ty zájemce, kteří chtějí mít kompletní potápěčské znalosti, jak teoretického, tak praktického rázu. Probírá se zde velice podrobně problematika potápěčské fyziky, fyziologie, konfigurace výstroje a její problémy, servis, problematika dohledu nad potápěči ve výcviku či po něm. Opakuje se zde záchranářská problematika, atd.

Držitel této licence má možnost asistovat při výcviku nových potápěčů, být dozorem při potápěčských aktivitách jiných potápěčů v centrech či na lodích, mít správný přístup k začínajícím nebo nezkušeným potápěčům. Po ukončení tohoto kurzu se můžete pracovně uplatnit na potápěčských základnách všude ve světě a jste připraveni na Instruktorský kurz. Povolání - koníček, nebo jen zábava.

Divemaster kurz trvá cca 2 měsíce, obsahuje 12 teorií a mnoho hodin strávených na bazénu a na otevřené vodě, fyzické testy, asistence při praktické výuce studentů v bazénu i na volné vodě. Výcvik provádíme buď v České republice nebo v SRN, případně při potápěčských zájezdech u moře.


© Copyright Neptunedivers.cz
This site is powered by CMS Made Simple version 1.6.4