04.05.2019
Kategorie: General
Zaslal: admin640629
30.09.2018
Kategorie: General
Zaslal: admin640629
známý lom a průzkum nové lokality
27.09.2018
Kategorie: General
Zaslal: admin640629
...spojený s rescue seminářem

Celý archiv

Klubem v pravém slova smyslu, s registrací a vším okolo. Proč?

Protože takových klubů vidíme ve svém okolí mnoho, různého založení, různých organizačních schémat - jednoduchých či složitých, ale téměř vždy vedoucím k rozmíškám a třenicím. A to je právě to, čemu se chceme vyhnout. Nemáme a nikdy mít nebudeme žádný klubový, tj. "společný a ničí" majetek, ostatně tento pokus na naší společnosti už tu jednou byl a příliš dobře nedopadl, že?! Tak proč se k tomuto modelu vracet.Komerční organizací. Proč?

Protože nás spojují zájmy mimo naše zaměstnání a tak si volný čas nechceme kazit problémy s příjmy, výdaji, účty, daněmi a podobnými zhovadilostmi, kterých si v pracovním čase užijeme až až. A také proto, že komercializací bychom přišli o přátelství a stali bychom se pouhými partnery nebo klienty.


© Copyright Neptunedivers.cz
This site is powered by CMS Made Simple version 1.6.4