04.05.2019
Kategorie: General
Zaslal: admin640629
30.09.2018
Kategorie: General
Zaslal: admin640629
známý lom a průzkum nové lokality
27.09.2018
Kategorie: General
Zaslal: admin640629
...spojený s rescue seminářem

Celý archiv


PADI kvalifikaci pro potápění s přístrojem na vstupní úrovni je Open Water Diver. Po této kvalifikaci mohou potápěči pokračovat ve svém vzdělávání tím, že se stanou Advanced Open Water Diver Speciality a Rescue Diver. Další trénink, jako např. kursy Divemaster umožňují zájemcům stát se potápěčskými profesionály – průvodci v potápěčských centrech a resortech.

PADI instruktoři jsou náročně trénovaní a prověřovaní profesionálové. Kvalitní potápěčské vzdělání je základním stavebním kamenem PADI kurzů. Kvalita a úroveň potápěčského výcviku má přímý vliv na další prožitky při potápění a je nezbytná, aby vám potápění mohlo přinášet mnoho krásných zážitků a radostí.

Kurzy obsahují teoretickou přípravu, videolekce, procvičení v bazénu nebo v jiných kontrolovaných podmínkách a trénink na otevřené vodě. Výuka je vedena zábavnou formou. Důraz je kladen především na bezpečnost, používání moderní potápěčské techniky a osvojení si základních potápěčských dovedností. Po úspěšném absolvování kurzu získáte mezinárodní osvědčení (certifikační kartu) s celosvětovou platností. Důležitou součástí je ucelený program dalšího vzdělávání včetně jednotlivých specializací.© Copyright Neptunedivers.cz
This site is powered by CMS Made Simple version 1.6.4